Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

СЕРИЯ ПАЦИЕНТИ: ПАЦИЕНТИ С ОСТРА ШИЗОФРЕНИЯ

В този раздел:

Характеристики

Пациентите с остра шизофрения са пациенти с шизофрения, при които заболяването е тежко или силно изразено (общ скор по PANSS ≥ 80 и ≤ 120) и които имат първи епизод на психоза или психотичен рецидив.1 Те може да са ажитирани, раздразнителни или дори враждебни,2 а сиуцидният риск при тях е висок, особено по време на първия психотичен епизод.3 Имат изразени позитивни симптоми, но са налице и негативни и когнитивни симптоми и симптоми, свързани с настроението.4
Поради силно разпространените и тежки позитивни симптоми пациентите често са в дистрес, изпитват затруднения да запазят работа си, а отношенията им с другите са нестабилни.4 Поради потенциалната неспособност на пациентите да функционират самостоятелно4 или поради потенциалните рискове за тях самите или за останалите, може да е необходимо болнично лечение.2 Често самосъзнанието на пациентите е нарушено.2 В острата фаза пациентите са склонни към злоупотреба със забранени психоактивни вещества например канабис, алкохол или стимуланти, които могат да влошат психотичните им симптоми.2

PANSS = Скáла за позитивни и негативни симптоми


Клиничен контрол

При тази група пациенти основната цел е бързо отзвучаване на психотичните симптоми посредством приложение на антипсихотични лекарства.5 Тъй като пероралните антипсихотични лекарства са по-малко инвазивни и по-приемливи за пациентите, те се предлагат на първо място.4 Ако пациентът е резистентен или не е в състояние да приема лекарството, може да е необходимо интрамускулно инжектиране.4 При избора на антипсихотично средство трябва да се вземат предвид дългосрочните ефекти, тъй като пациентите обикновено продължават да приемат антипсихотичните лекарства като поддържаща терапия.4 Също така, в случай на рецидив при избора на антипсихотично средство трябва да се анализира дали това се дължи на недостатъчно придържане към лечението: ако предходното лекарство не се е понасяло добре от пациента, трябва да се обмисли друго антипсихотично средство.2 В случай на ажитация е необходима съпътстваща употреба на бензодиазепини.2

Друга част от клиничния контрол на тази популация пациенти включва осигуряване на безопасността както на пациентите, така и на обгрижващите ги лица,4 оценка и лечение на провокиращите фактори, например злоупотреба с вещества,6 и понижаване на честотата на хоспитализация.7 При пациентите с остра шизофрения е необходим преход към поддържаща терапия4 с цел дългосрочна ремисия с висока степен на функциониране, при която започват да се лекуват и негативните симптоми.5
При преминаването към поддържащо лечение пациентите и техните семейства трябва да преминат психообучение относно заболяването и неговия контрол.7 Интервенциите трябва също да имат за цел подобрение на социалните умения, самообгрижването и настроението на пациентите.7 Като цяло, тези интервенции трябва да помогнат за превенция на рецидив, понижение на честотата на хоспитализация и по-лесно постигане на дългосрочна ремисия с висока степен на функциониране.7


Мястото на сariprazine при лечението на пациенти с остра шизофрения

Cariprazine е парциален агонист на D3/D2 рецепторите, който е разрешен за употреба от Европейската агенция по лекарствата за лечение на шизофрения при възрастни пациенти.8 Това разрешение се основава на ефикасността на cariprazine при лечението на пациенти с остра шизофрения, тъй като осигурява поддържане на ремисия и превенция на рецидив.8
В трите проучвания, проведени при пациенти с остра шизофрения, е доказано, че cariprazine понижава общия скор по PANSS на седмица 6 в значимо по-голяма степен в сравнение с плацебо.9,10,11

Адаптирано по: Barabássy, Á. et al. Safety and Tolerability of Cariprazine in Patients with Schizophrenia: A PooledАдаптирано по: Study 1: Durgam, S. et al. A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014); Study 2: Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574–e1582 (2015); Study 3: Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).Analysis of Eight Phase II/III Studies. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 17, 957–970 (2021)

PANSS = Скáла за позитивни и негативни симптоми


Тъй като преобладаващият симптомокомплекс при пациентите с остра шизофрения са позитивните симптоми, този домейн се наблюдава отделно на седмица 6: cariprazine води до значимо по-голямо понижение на скора по подскáлата на PANSS за позитивни симптоми в сравнение с плацебо.9,10,11


Адаптирано по: Study 1: Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014); Study 2: Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574–e1582 (2015); Study 3: Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).

PANSS = Скáла за позитивни и негативни симптомиCariprazine е ефективен за понижаване на симптомите от всички 5 домейна при шизофрения (негативни, позитивни, дезорганизирани мисли, неконтролирана враждебност/възбуда, тревожност/депресия) при пациенти с остра шизофрения в сравнение с плацебо.12

Адаптирано по: Marder, S. et al. Efficacy of cariprazine across symptom domains in patients with acute exacerbation of schizophrenia: Pooled analyses from 3 phase II/III studies. Eur. Neuropsychopharmacol. 29, 127–136 (2019).


Cariprazine е ефективен за значимо понижение на общия домейн позитивни симптоми при пациенти с остра шизофрения в сравнение с плацебо: този ефект се обуславя от 6 от 8 поддомейна.12

Адаптирано по: Marder, S. et al. Efficacy of cariprazine across symptom domains in patients with acute exacerbation of schizophrenia: Pooled analyses from 3 phase II/III studies. Eur. Neuropsychopharmacol. 29, 127–136 (2019).


Cariprazine значимо понижава общите симптоми на враждебност при пациенти с шизофрения в сравнение с плацебо: този ефект се обуславя от всички поддомейни.12

Адаптирано по: Marder, S. et al. Efficacy of cariprazine across symptom domains in patients with acute exacerbation of schizophrenia: Pooled analyses from 3 phase II/III studies. Eur. Neuropsychopharmacol. 29, 127–136 (2019).


В сравнение с плацебо cariprazine води до силно значимо незабавно отзвучаване на враждебността, като този ефект се запазва през 6-седмичния курс на лечение.13

Адаптирано по: Citrome, L., Durgam, S., Lu, K., Ferguson, P. & Laszlovszky, I. The effect of cariprazine on hostility associated with schizophrenia. J. Clin. Psychiatry 77, 109–115 (2016).


Преминаване към лечение

Дозировка

При пациенти с остра шизофрения е показано бързо повишаващо титриране на cariprazine на стъпки от 1,5 mg дневно за постигане на бърз контрол на симптомите, като се започва с 1,5 mg дневно и дозата се повишава до 6 mg дневно; всички дози са ефективни и с добра поносимост.9,10,11 Началната доза на cariprazine е 1,5 mg и може да се повишава ежедневно.

Адаптирано по: Study 1: Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014); Study 2: Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574–e1582 (2015); Study 3: Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).


Очаква се първите ефекти да се наблюдават след няколко дни, а статистическа значимост на ефектите се установява след 7 дни (статистически значими ефекти при пациенти с остра шизофрения се наблюдават след 1 седмица при дози от 3 mg, 4,5 mg и 6 mg и след 2 седмици при доза от 1,5 mg).9,10

Адаптирано по: Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014); Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574–e1582 (2015).
Стационарно състояние се достига след 3-4 седмици лечение, така че пълните ефекти при всяка доза се проявяват в този срок.14
Код 300021/R55. Представено в AIFA на xx/xx/xxxx


Източници
1 Leucht, S. et al. What does the PANSS mean? Schizophr. Res. 79, 231–238 (2005).
2 Keks, N. The Acutely Psychotic Patient. Handb. Emerg. Psychiatry 35, 198–213 (2006).
3 Palmer, B. A., Pankratz, V. S. & Bostwick, J. M. The lifetime risk of suicide in schizophrenia: A reexamination. Arch. Gen. Psychiatry 62, 247–253 (2005).
4 Jibson, M. Pharmacotherapy of acute schizophrenia. Psychiatr. Times 24, (2007).
5 de Bartolomeis, A., Fagiolini, A., Vaggi, M. & Vampini, C. Targets, attitudes, and goals of psychiatrists treating patients with schizophrenia: Key outcome drivers, role of quality of life, and place of long-acting antipsychotics. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 12, 99–108 (2016).
6 Lieberman, J. A. et al. The early stages of schizophrenia: Speculations on pathogenesis, pathophysiology, and therapeutic approaches. Biol. Psychiatry 50, 884–897 (2001).
7 Patel, K. R., Cherian, J., Gohil, K. & Atkinson, D. Schizophrenia: Overview and treatment options. P T 39, 638–645 (2014).
8 Reagila Summary of Product Characteristics. doi:10.1163/187103210×528192.
9 Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
10 Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574–e1582 (2015).
11 Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
12 Marder, S. et al. Efficacy of cariprazine across symptom domains in patients with acute exacerbation of schizophrenia: Pooled analyses from 3 phase II/III studies. Eur. Neuropsychopharmacol. 29, 127–136 (2019).
13 Citrome, L., Durgam, S., Lu, K., Ferguson, P. & Laszlovszky, I. The effect of cariprazine on hostility associated with schizophrenia. J. Clin. Psychiatry 77, 109–115 (2016).
14 Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizophrenia (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016).

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).