Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Казус на пациентка, лекувана с cariprazine, която преди това не е приемала лекарства

Тази статия от D. De Berardis et al. представя обобщение на случай на ранна шизофрения, лекувана успешно с монотерапия със cariprazine. Това е обобщено представяне на казус, при който cariprazine помага пациентът да постигне ремисия след ранна остра психоза, след прекратяване на приема на olanzapine поради неефикасност и нежелани ефекти.

Don’t have an account? Register for free with DocCheck

Описание на случай

Анамнеза на пациента / Диагноза и симптоми

21-годишна жена, безработна, с фамилна анамнеза за психични заболявания, практически без приятели, описана от родителите си като винаги „срамежлива“, „непохватна“ и „интровертна, малко говори“.

При пациентката се наблюдава постепенно, все по-силно себезатваряне и тя отказва да ходи на училище. Неправдоподобните идеации включват това, че смята, че е наблюдавана от камери на улицата и в училище, невъзможност за учене, тъй като смята, че екранът на компютъра излъчва радиация, и вярване, че съучениците ѝ мислят, че тя е дяволът. Наблюдава се дефицит на внимание и концентрация, изравнен афект, абулия, самонеглижиране, симптоми от тип дисморфофобия („злото око променя формата на лицето ми“) и слухови халюцинации („… гласовете на съседите, които говорят за мен и се присмиват на начина, по който изглеждам…”, “… гласовете на учителите ми дават заповеди какво трябва да правя…”).


Лечение


Първоначално пациентката е посетила частен психиатър, който предписал olanzapine до 5 mg дневно, който тя приемала в продължение на 3 месеца. Не е настъпило подобрение на симптомите и настъпват проблеми, свързани със седация и повишен апетит, което е причина тя да спре приема на лекарството по собствено желание.
Шест месеца след визитата при частния психиатър идва със силно притеснените си родители на амбулаторна консултация в Отделението за диагностика и лечение на психични заболявания в Централна Италия. Скорът ѝ по PANSS (Скáла за позитивни и негативни симптоми) е 130 (ПОЗ = 31, НЕГ = 28, ОБЩИ = 71). Няма анамнеза за злоупотреба с вещества. Отказва хоспитализация и ѝ е предписана домашна терапия, като се започва със cariprazine в доза 1,5 mg дневно, която е повишена до 3 mg дневно три дни по-късно.

След едномесечна терапия скорът по PANSS е 99 (ПОЗ = 20, НЕГ = 24, ОБЩИ = 55) и дозата на cariprazine е повишена до 4,5 mg дневно. Не се съобщава и не са установени нежелани ефекти. Един месец по-късно скорът по PANSS на пациентката е 59 (ПОЗ = 11, НЕГ = 15, ОБЩИ = 33). Освен това пациентката се съгласява да участва в психотерапевтичен курс с рехабилитация. При последната си визита (при доза cariprazine 4,5 mg дневно) съобщава „… най-накрая се събудих като от дълъг мисловен сън …“ и „… отдавна мислите ми не са били толкова ясни …”.

При последната си визита (при доза cariprazine 4,5 mg дневно) съобщава „… най-накрая се събудих като от дълъг мисловен сън …“ и „… отдавна мислите ми не са били толкова ясни …”


PANSS = Скáла за позитивни и негативни симптоми
ПОЗ = позитивни
НЕГ = негативни


Обсъждане

Началото на шизофренията често остава неразпознато или неадекватно лекувано, поради което ранната диагностика и лечение са важни за предотвратяване на хронични последици и възникването на сериозно увреждане и лекарствена резистентност. Терапията със cariprazine е изключително ефективна и се понася много добре в гореописания случай. „Профилите на ефикасност и поносимост на cariprazine го правят идеално лекарство при ранен стадий на шизофрения, когато изборът на първа линия на лечение може да е определящ за хода на заболяването и придържането към лечението.“ Пациентът съобщава, че „не усеща“ терапията, като има предвид липсата на неприятни нежелани ефекти като седация, замаяност или чувство на „виене на свят“, които често водят до спиране на приема на антипсихотичните лекарства. Освен това не се съобщава за сексуални нежелани ефекти.


КОД: 300020/R41. Представено в AIFA на 12 октомври 2020 г.


CNS Drugs

Клиничен опит с cariprazine при пациенти с ранна психоза
Domenico De Berardis, Federica Vellante, Silvia Fraticelli, Gaia Baroni, Massimo Di Giannantonio
Evidence based Psychiatric Care Journal of the Italian Society of Psychiatry 2019; 5 (Suppl 3);15-17
„… Терапията с cariprazine е изключително ефективна и се понася много добре. Всъщност профилите на ефикасност и поносимост на cariprazine го правят идеално лекарство при ранен стадий на шизофрения, когато изборът на първа линия на лечение може да е определящ за хода на заболяването и придържането към лечението.”
Login to Unlock

ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ REAGILAДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ НАШИЯ ПРОДУКТ

(COD: 300020/R08. Представено в AIFA 16/04/2020) Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения.Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения. Когато пациентите получат остра екзацербация на

Открийте още клинични случаи
Login to Unlock

REAGILA КОНТРОЛ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМП…НАШИЯТ ПРОДУКТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ НЕГАТИВН…

(COD: 300020/R09. Представено в AIFA 16/04/2020) Негативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофНегативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофизиология при шизофрения, или като вторични симпт

Открийте още клинични случаи

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).