Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

REAGILA дозировка

 • Всички разрешени за употреба дозови форми са ефективни1.
 • При краткосрочните проучвания са наблюдавани статистически значими ефекти след 1-седмично лечение с REAGILA 3-6 mg и след 2-седмично лечение с REAGILA 1,5 mg2-4.
 • При негативни симптоми се наблюдава значим ефект след 10- до 14-седмично лечение, когато REAGILA се прилага в доза 4,5 mg; подобрението на негативните симптоми настъпва след по-продължителен прием – около 3 месеца5.
 • Ако е необходимо лекарствени следства като бензодиазепини и сънотворни могат да се прилагат едновременно с REAGILA в острата фаза2-4.
 • Поддържащата доза на REAGILA е дозата, при която пациентът е стабилизиран6.

В този раздел:

REAGILA разрешени дози

Въз основа на ефикасността и поносимостта при клиничните проучвания разрешеният за употреба дозов диапазон на REAGILA за лечение на шизофрения при възрастни пациенти е 1,5-6 mg дневно1. REAGILA се предлага в капсули с 4 различни количества активно вещество (1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg и 6 mg), като всички дози са ефективни при лечение на шизофрения. В България дозови форми са от 1,5 mg и 3 mg. Препоръчителната начална доза на REAGILA е 1,5 mg веднъж дневно; след това дозата може да се повиши постепенно на стъпки по 1,5 mg до максимална доза 6 mg дневно, ако е необходимо. REAGILA се приема веднъж дневно, сутрин или вечер, със или без храна1.


REAGILA прицелни дози

REAGILA за лечение на възрастни с шизофрения се предлага в САЩ от 2015 г., а в ЕС от 2017 г. Стратегиите за определяне на дозировката, са базирани на данните от клиничните проучвания и от опита на лекарите в реалната практика.


1,5 mg дневно

Началната доза на REAGILA е 1,5 mg дневно. Това е най-ниската ефективна доза и тя се характеризира с най-малък риск от страничните събития4.


3 mg дневно

3 mg REAGILA е средната доза за лечение на шизофрения (дневна доза, определена от Световната здравна организация), като това е ефективна доза, от която повечето пациенти се повлияват добре2-4.


4,5 mg дневно

Дозата от 4,5 mg е използвана в проучването за негативни симптоми като прицелна доза. При пациенти с преобладаващи, персистиращи негативни симптоми на шизофрения се наблюдава полза от тази доза по отношение на контрола на симптомите и функционирането. По-ниските дози също могат да бъдат ефективни при лечението на негативни симптоми, поради което не трябва да се взема решение, че терапевтичният отговор е недостатъчен, преди дозата да бъде повишена до 4,5 mg дневно. За да настъпи са необходими 10-14 седмици5.


6 mg дневно

Най-високата разрешена за употреба доза на REAGILA е 6 mg дневно1. Подходяща е за пациенти, които са на високи дози други антипсихотици, но трябва да се има предвид, че нежеланите ефекти са дозозависими2-4.


REAGILA поддържаща доза

Дозата, с която при даден пациент се постига стабилизиране и добра ефикасност, трябва да се счита за поддържаща доза на REAGILA за този пациент6. Трябва да се поддържа най-ниската ефективна доза съгласно клиничната оценка на лекуващия лекар1.


REAGILA общи указания за определяне на дозировката

В краткосрочните клинични проучвания се наблюдават значими ефекти след 1 седмица при дозите 3 mg дневно, 4,5 mg дневно и 6 mg дневно; и след 2 седмици при дозата 1,5 mg2,4. При негативни симптоми се наблюдава значим ефект след 10 до 14-седмично лечение с REAGILA 4,5 mg дневно, тъй като подобрение на негативните симптоми настъпва след по-дълго време в сравнение с подобрението на позитивните симптоми5.

За да се наблюдава ефект от лечението с REAGILA при пациенти с остри симптоми, е необходима поне 1 седмица при терапия с REAGILA 3-6 mg дневно, 2 седмици при терапия с 1,5 mg дневно. За период от 4 седмици лекарството достига стационарно състояние, а за повлияване на негативните симптоми са необходими 10-14 седмици2,5,6. Поради дългия полуживот на REAGILA и неговите активни метаболити промените на дозата не се отразяват напълно в плазмената концентрация в продължение на няколко седмици1. Пациентите трябва да бъдат проследявани за странични реакции и отговор към терапията след всяка промяна на дозата1.


REAGILA бързо2-4,6 или бавно5 титриране

При пациенти с по-остри симптоми и пациенти, приемащи високи дози други антипсихотици, повишаването на дозата с по 1,5 mg дневно е по-подходящо.

Fast titration of ReagilaFast titration of Reagila

При стабилизирани пациенти седмично повишение на дозата на REAGILA с 1,5 mg дневно е препоръчително5. Поради дългия полуживот на REAGILA и неговите активни метаболити промените на дозата не се отразяват напълно в плазмената концентрация в продължение на няколко седмици1.

В проучването за негативни симптоми лечението се състои от двуседмична фаза на повишаващо титриране на REAGILA, като през този период се прави понижаващо титриране на антипсихотичното лечение, приемано през въвеждащия период, и приемът му се прекратява на ден 14; за да се намали тежестта на ефекта на отнемане или настъпващо влошаване, би могло да удължи периода на намаляване на дозата на другия антипсихотик до максимум 4 седмици5.

Slow titration in ReagilaSlow titration in Reagila

COD: 300020/R17. Представено в AIFA 16/04/2020

Източници

 1. Reagila SmPC.
 2. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
 3. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
 4. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
 5. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 6. Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).
Login to Unlock

НАЧАЛНИ ДОЗИ НА REAGILAНАЧАЛНИ ДОЗИ НА НАШИЯ ПРОДУКТ

(COD: 300020/R15. Представено в AIFA 16/04/2020) REAGILA е показан за лечение на шизофрения при възрастни пациенти. Това обхваща всички видове симптоми на шизофНаучете повече за началните дози от първия епизод до рецидив

повече…
Login to Unlock

СХЕМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С …СХЕМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С …

(COD: 300020/R16. Представено в AIFA 16/04/2020) Крайната цел при лечението на шизофрения е възстановяването, което включва ремисия на симптомите в допълнение кКрайната цел при лечението на шизофрения е възстановяването, което включва ремисия на симптомите в допълнение към адекватно самообгрижване, подобрено социално и

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).