Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Как действат антипсихотиците?

Всички антипсихотици се свързват с допаминовите D2 рецептори; някои от тях имат афинитет и към допаминовите D1 и D3 рецептори. (COD: 300020/R05. Представено в AIFA 16/04/2020)

Ефикасност при различни допаминови рецептори

Механизъм на действие на REAGILA

Механизмът на действие на всички антипсихотици, включително cariprazine, не е напълно изяснен1. Но въз основа на неговия рецепторен профил и многобройните проучвания, включително in vivo предклинични проучвания и PET изследвания при хора, съществуват достатъчно данни за изясняване на ключовите фактори, допринасящи за механизма на действие на cariprazine.

Как действа cariprazine?

Източници

  1. Adapted from Kiss, B. et al. Cariprazine (RGH-188), a dopamine D3 receptor-preferring, D3/D2 dopamine receptor antagonist-partial agonist antipsychotic candidate: In vitro and neurochemical profile. J. Pharmacol. Exp. Ther. 333, 328–340 (2010).

(COD: 300020/R06. Представено в AIFA 16/04/2020)


REAGILA при пациенти с остра шизофрения

Предимствата на започване на лечение с cariprazine включват неговата широкоспектърна ефикасност в краткосрочен и дългосрочен план, ефикасността при негативни симптоми, добрият му профил на безопасност, удобното приложение веднъж дневно, със или без храна.

Краткосрочна ефикасност

Източници

  1. Адаптирано по Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
Study 2: Change in PANSS Total Score by Week
Study 2: Change in PANSS Total Score by Week

(COD: 300020/R07. Представено в AIFA 16/04/2020)


REAGILA при дългосрочно лечение на шизофрения

Дългосрочното лечение с cariprazine е оценено в едно клинично проучване за превенция на рецидиви при пациенти с шизофрения.

Дългосрочна ефикасност на cariprazine

Източници

  1. Адаптирано по Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).

(COD: 300020/R08. Представено в AIFA 16/04/2020)


С REAGILA се постига контрол на негативните симптоми при шизофрения

Негативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични, произхождащи от заболяването или като вторични – в резултат на позитивните и афективни симптоми, или странични ефекти от лечението1.

Ефикасност на REAGILA при негативни симптоми

Източници

  1. Адаптирано по Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
PANSS-FSNS Change From Baseline
PANSS-FSNS Change From Baseline

(COD: 300020/R09. Представено в AIFA 16/04/2020)


Подобряване на личностно и социално функциониране с REAGILA

Подобряването на негативните симптоми допринася за подобряването на личностното и социално функциониране на пациента и цялостното му приобщаване към обществото.

Скáла PSP

Източници

  1. Адаптирано по Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
Change from Baseline in PSP Total Score
Change from Baseline in PSP Total Score

(COD: 300020/R10. Представено в AIFA 16/04/2020)


Neuropsychiatric Disease and Treatment

Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizophrenia: indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation.
Correll, CU., et al.
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2019; 15, pp.2537–2550
„При това проучване е установено забавяне на честотата на рецидиви на шизофрения след прекратяване на лечението с cariprazine в сравнение с прекратяването на лечението с други перорални антипсихотици.”
Login to Unlock

REAGILA БЕЗОПАСНОСТ И ПОНОСИМОСТБЕЗОПАСНОСТ И ПОНОСИМОСТ

(COD: 300020/R12. Представено в AIFA 16/04/2020) Безопасността и поносимостта на cariprazine са оценени във всички клинични проучвания в програмата за разработкНаучете повече за профила на безопасност и поносимост на нашия продукт

повече…
Login to Unlock

REAGILA И МЕТАБОЛИТНИ ПАРАМЕТРИCARIPRAZINE И МЕТАБОЛИТНИ ПАРАМЕТРИ

(COD: 300020/R14. Представено в AIFA 16/04/2020) При хората с шизофрения има по-голяма склонност към наднормено тегло или затлъстяване в сравнение с членовете нПри хората с шизофрения има по-голяма склонност към наднормено тегло или затлъстяване в сравнение с членовете на общата популация. Освен това при голям брой пац

повече…

Свържете се с отдел Med Info

Ако имате някакви въпроси относно REAGILA, моля, свържете се с нашия медицински отдел.

СВЪРЖЕТЕ СЕ
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).