Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Симптоми на шизофрения

Въпреки че комбинациите от симптоми се различават значимо при пациентите с шизофрения и се променят с течение на времето, се наблюдават 3 основни домейна: позитивни, негативни и когнитивни симптоми1

Относно симптомите на шизофрения

Schiz_hero

Източници

 1. Tamminga, C. A. Schizophrenia. Merck Manual Professional Version (2018). Available at: https://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/schizophrenia-and-related-disorders/schizophrenia#v39692526.

Негативни симптоми:

Негативните симптоми се описват като понижаване на функциите, свързани с мотивацията или с изразяване на емоциите.

Негативни симптоми
ПървичниПричина: шизофрения, основен симптом
ВторичниПричина: антипсихотично лечение, други симтоми на шизофрения
ИзразениФактор интензивност: повече негативни симптоми в сравнение с позитивните симптоми
ПреобладаващиФактор интензивност: високо ниво на негативни симптоми, ниско ниво на позитивни симптоми
ПерсистиращиФактор време: наличие в продължение на повече от 6 месеца – 1 година

Източници

 1. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 2. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Alphs, L. D. Treatment of negative symptoms. Schizophr. Bull. 11, 440–452 (1985).
 3. Hasan, A. et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 1: Update 2012 on the acute treatment of schizophrenia and the management of treatment resistance. World J. Biol. Psychiatry 13, 318–378 (2012).
 4. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizophrenia – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 5. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizophrenia. (2012).

Маркери за възпаление и инфекция при шизофрения

Molecular Psychiatry

Cerebrospinal fluid markers of inflammation and infections in schizophrenia and affective disorders: a systematic review and meta-analysis
Orlovska-Waast S et al.
Molecular Psychiatry 2019; 24:869–887
„Нашата цел бе да направим систематичен преглед на имунологичните находки в цереброспиналната течност при заболявания от спектъра на шизофренията и афективни разстройства… Настоящите резултати показват, че при шизофрения и афективни разстройства може да има отклонения в цереброспиланната течност, включително признаци на нарушение на кръвно-мозъчната бариера и възпаление. Настоящите данни обаче не позволяват да се направи категорично заключение, тъй като всички проучвания показват най-малко някаква степен на отклонение и при по-голямата част липсва включване на замъгляващи фактори.”

Трудности при диагностициране на негативни симптоми

Най-важното разграничение в лексикона, свързан с негативни симптоми, може да е това между първични и вторични негативни симптоми поради различните им клинични последици.

Treatment considerations in negative symptoms of schizophreniaTreatment considerations in negative symptoms of schizophrenia

Източници

 1. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizophrenia. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 2. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 3. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter, W. T. & Marder, S. R. The NIMH-MATRICS consensus statement on negative symptoms. Schizophr. Bull. 32, 214–219 (2006).
 4. Kirschner M. Schizophr Res. 2017;186:29-38.;
 5. Carpenter WT.  Schizophrenia Bulletin 1985; 11:440-452;
 6. WFBSP. The World Journal of Biological Psychiatry 2012; 13: 318–378
 7. Fervaha et al, Eur Psychiatry. 2014 Sep;29(7):449-55
 8. Bucci et al, Curr Opin Psychiatry. 2017 May;30(3):201-208

Избор на скáли за оценка на шизофрения

Скáлите за оценка помагат за проследяване на тежестта на симптомите при шизофрения. До 80-те години на миналия век изследователите са се фокусирали върху позитивните симптоми, но по-късно са насочили вниманието си към позитивните и негативните симптоми.1

Schizophrenia ScalesSchizophrenia Scales

Източници

 1. Overall and Gorham. Psychological Reports. 1962;10:799-812
 2. Andreasen, University of Iowa, 1984
 3. Andreasen, University of Iowa, 1984
 4. Stanley et al. Schizophrenia Bulletin. 1987; 13(2):261–276
 5. Hopkins et al. Schizophrenia Bulletin. 2018; 44(3): 593–602
 6. Axelrod et al. Journal of Psychiatric Research. 1993; 27(3):253-258
 7. Morosini et al. Acta Psychiatr Scand. 2000;101(4):323-329
 8. Menezes et al. J Bras Psiquiatr. 2012;61(3):176-80
 9. Haro et al. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2003;(416):16-23
 10. Kring et al. Am J Psychiatry. 2013;170:165–172
 11. Llerena et al. Compr Psychiatry. 2013;54(5): 568–574

Бреме на шизофренията

Въпреки че разпространението на заболяването е сравнително ниско, шизофренията е сред първите 25 водещи причини за инвалидизация1. Дори при лечение, при което се прилагат най-добрите практики, резултатите често не са оптимални предвид сложността на заболяването и неговите широки последици.

The burden of schizophreniaThe burden of schizophrenia

Източници

 1. Millier, A. et al. Humanistic burden in schizophrenia: A literature review. J. Psychiatr. Res. 54, 85–93 (2014).
 2. The National Alliance on Mental Illness. Schizophrenia: Public Attitudes, Personal Needs Views from People Living with Schizophrenia, Caregivers, and the General Public. (2008).
 3. Chong, H. Y. et al. Global economic burden of schizophrenia: A systematic review. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 12, 357–373 (2016).
 4. Whiteford HA. Et al. Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2013;9;382(9904):1575-86

DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY

Childhood behaviour to predict psychosis-spectrum diagnoses in adulthood
Hastings, P.D. et al.
Development and Psychopathology 2019; 1–15. doi:10.1017/S095457941900021X
„Резултатите убедително подкрепят множество домейнни модели на психопатология и показват, че универсалните превантивни интервенции и социалните политики, насочени към подобрение на условията в общността, могат да бъдат особено важни за понижение на разпространението на диагнозите от психотичния спектър в бъдеще.”
Login to Unlock

НОВОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ШИЗОФРЕНИЯНОВОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ШИЗОФРЕНИЯ

Целите на лечението на шизофрения са различни в зависимост от фазата на заболяването. Ранната интервенция е от основно значение за по-благоприятна прогноза при Целите на лечението на шизофрения са различни в зависимост от фазата на заболяването. Ранната интервенция е от основно значение за по-благоприятна прогноза при

повече…
Login to Unlock

ЛЕЧЕНИЕ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМПТОМИЛЕЧЕНИЕ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМПТОМИ

(COD: 300020/R03. Представено в AIFA 16/04/2020) Разбирането на връзката между симптом от специфичен домейн при шизофрения и клиничните резултати е важно, тъй кРазбирането на връзката между симптом от специфичен домейн при шизофрения и клиничните резултати е важно, тъй като интервенциите с фокус единствено върху психот

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).