Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Бърз преглед: Какво представлява шизофренията?

 • Шизофренията е хронично психично заболяване, при което е необходимо непрекъснато лечение за превенция на рецидиви и нужда от хоспитализация.
 • Шизофренията често се приема за заболяване на нервната система; за разлика обаче от други заболявания от този тип, симптомите на шизофренията често не се проявяват в продължение на много години.
 • Шизофренията е хетерогенно заболяване, при което няма един патогномоничен симптом или клинична проява; наблюдава се комбинация от три основни групи симптоми: позитивни, негативни и конгнитивни.

В този раздел:

Биологична основа при шизофрения

При заболяването шизофрения се наблюдават симптоми, които засягат мозъчните функции – чувствата, мислите, възприятието на заобикалящата среда. Въпреки че специфичната причина за болестта не е известна, тя има биологична основа, тъй като се наблюдават нарушения на мозъчната структура (например уголемени мозъчни вентрикули, корова атрофия, намален размер на предната част на хипокампуса и други области на мозъка), както и промяна в активността на допаминовите, серотониновите и глутаматните невромедиатори).

НевротрансмитерЕфект
ДопаминПозитивни и негативни симптоми
СеротонинНастроение
ГлутаматПозитивни и негативни симптоми

Генетичната предиспозиция е около 80%, има множество гени, всеки от които оказва малък ефект, в комбинация с епигенетични фактори и фактори на околната среда2.


Допаминергични пътища, свързани с шизофрения

Невромедиаторът допамин е отговорен за множество мозъчни функции като емоциите, мотивация и хормоналната регулация3. Съществуват 4 основни допаминови пътища, които са от значение за хода на заболяването4.

The 4 main dopamine pathways thought to be involved in schizophreniaThe 4 main dopamine pathways thought to be involved in schizophrenia

Предполага се, че позитивни симптоми на шизофрения възникват поради хиперактивност на допамина в мезолимбичния път – така наречената „допаминова теория” за шизофрения 4–6.

Предполага се, че негативни симптоми на шизофренията възникват поради хипоактивност на допамина в мезокортикалния път4–6.


Уязвимост на невропсихичното развитие

Шизофренията рядко възниква в ранно детство, но пренатални фактори, генетична предразположеност, усложнения при раждането, инфекции на централната нервна система, травми оказват влияние върху възникването на заболяването в зряла възраст1,7,8.


Три основни симптомни домейна

Въпреки че комбинациите от симптоми се различават значимо при пациентите с шизофрения и се променят в течение на времето, се наблюдават 3 основни групи: позитивни, негативни и когнитивни1.

The 3 core symptom domains in schizophreniaThe 3 core symptom domains in schizophrenia

Клиничната диагноза шизофрения обикновено се поставя при проява на първи психотичен пристъп – позитивни симптоми. Позитивни симптоми са1:

Налудностите – делюзии, които възникват при приблизително 80% от пациентите с шизофрения9.

Definition of delusions in schizophreniaDefinition of delusions in schizophrenia

Халюционации – необичайни възприятия, които възникват без външни стимули; зрителни, вкусови, слухови и други. Слуховите халюционации са най-често срещани и се наблюдават при 48%-80% от пациентите с шизофрения9, 10.

Definition of hallucinations in schizophreniaDefinition of hallucinations in schizophrenia


Негативни симптоми – обикновено са свързани с мотивацията и изразяването на емоции; те възникват независимо от позитивните симптоми, когнитивните симптоми, дезорганизационното поведение и депресията11. Негативните симптоми могат да бъдат първични – в резултат на заболяването или вторични (например изолация поради натрапчиви мисли за преследване, депресия, седация и други – странични ефекти на антипсихотиците11,12.

Definition of negative symptoms in schizophreniaDefinition of negative symptoms in schizophrenia

Когнитивните симптоми засягат функции като възприятие, учене, мислене, запаметяване, анализиране и адаптивно поведение. Счита се, че когнитивното увреждане е един от най-инвалидизиращите аспекти на шизофренията, което в много случаи персистира по време на медикаментозното лечение13.

Definition of cognitive symptoms in schizophreniaDefinition of cognitive symptoms in schizophrenia

Тежестта, продължителността и честотата на симптоми са различни при отделните пациенти и се променят с времето. Симптомите често са хронични и инвалидизиращи и съотношението полза/риск е в подкрепа на дългосрочно придържане към терапията, тъй като данните сочат, че антипсихотиците са ефективни по отношение на позитивните симптоми и намаляват риска от рецидив и нуждата от хоспитализация. Проучванията показват, че прекратяването на антипсихотичното лечение води до рецидив при 75% от пациентите в рамките на 12 до 18 месеца14-16.

Източници

 1. Tamminga, C. A. Schizophrenia. Merck Manual Professional Version (2018). Available at: https://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/schizophrenia-and-related-disorders/schizophrenia#v39692526.
 2. Tamminga, C. A. & Holcomb, H. H. Phenotype of schizophrenia: A review and formulation. Molecular Psychiatry (2005). doi:10.1038/sj.mp.4001563
 3. Missale, C., Fiorentini, C., Collo, G. & Spano, P. The neurobiology of dopamine receptors: Evolution from the dual concept to heterodimer complexes. J. Recept. Signal Transduct. 30, 347–354 (2010).
 4. Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. (2013).
 5. Howes, O., McCutcheon, R. & Stone, J. Glutamate and dopamine in schizophrenia: An update for the 21st century. J. Psychopharmacol. 29, 97–115 (2015).
 6. Elert, E. Aetiology: Searching for schizophrenia’s roots. Nature 508, S2-3 (2014).
 7. Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, S. Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci. Nature 511, 421–427 (2014).
 8. Khandaker, G. M. et al. Inflammation and immunity in schizophrenia: Implications for pathophysiology and treatment. The Lancet Psychiatry 2, 258–270 (2015).
 9. Andreasen, N. C. Schizophrenia: the characteristic symptoms. Schizophr. Bull. 17, 27–49 (1991).
 10. Thomas, P. et al. Correlates of hallucinations in schizophrenia: A cross-cultural evaluation. Schizophr. Res. 92, 41–49 (2007).
 11. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 12. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Alphs, L. D. Treatment of negative symptoms. Schizophr. Bull. 11, 440–452 (1985).
 13. Green, M. F. Impact of cognitive and social cognitive impairment on functional outcomes in patients with schizophrenia. J. Clin. Psychiatry 77, 8–11 (2016).
 14. Correll, C. U., Rubio, J. M. & Kane, J. M. What is the risk-benefit ratio of long-term antipsychotic treatment in people with schizophrenia? World Psychiatry 17, 149–160 (2018).
 15. Davis, J. M., Metalon, L., Watanabe, M. D. & Blake, L. Depot Antipsychotic Drugs: Place in Therapy. Drugs 47, 741–773 (1994).
 16. Kissling, W. The current unsatisfactory state of relapse prevention in schizophrenic psychoses – Suggestions for improvement. Clin. Neuropharmacol. 14, S33-44 (1991).

Molecular Psychiatry

Phenotype of schizophrenia: a review and formulation.
Tamminga CA, Holcomb HH.
Molecular Psychiatry 2005; 10, 27–39
„Характерно е, че едната група сиптоми може да преобладава и наличието на една група не изключва друга. Не е известно дали симптомите са проява на един патофизиологичен механизъм на заболяването или са частично независими.”

Има 4 главни допаминови пътища в мозъка. Мезокортикалният и мезолимбичният са увредени при шизофрения.

Download

References title

  Симптомите на шизофрения се характеризират с три основни симптoмни домейна.

  Download

  References title

   Допаминова хиперфункция при шизофрения.

   Download

   References title

    Допаминова хипофункция при шизофрения.

    Download

    References title

     Login to Unlock

     ПОГЛЕД ОТБЛИЗО НА НЕГАТИВНИТЕ СИМПТ…ПОГЛЕД ОТБЛИЗО НА НЕГАТИВНИТЕ СИМПТ…

     Негативните симптоми са симптоми на загуба или липса на нормалната функция, свързана с мотивация и интерес или изразяване на емоции. Данните не подкрепят идеятаНегативните симптоми са симптоми на загуба или липса на нормалната функция, свързана с мотивация и интерес или изразяване на емоции. Данните не подкрепят идеята

     повече…
     Login to Unlock

     ТРУДНОСТИ ПРИ ДИАГНОСТИКАТАТРУДНОСТИ ПРИ ДИАГНОСТИКАТА

     Тъй като шизофренията не може да се диагностицира чрез кръвни изследвания или образни изследвания на мозъка на мозъка, за да се осигури точна диагноза, трябва дТъй като шизофренията не може да се диагностицира чрез кръвни изследвания или образни изследвания на мозъка на мозъка, за да се осигури точна диагноза, трябва д

     повече…
     Showing 0 result(s).
     Please log in to see 0 more result(s).