Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Вирус на Епщайн-Бар и шизофрения

  В този раздел:

  Schizophrenia Bulletin

  Schizophrenia is associated with an aberrant immune response to Epstein–Barr Virus
  Dickerson et al.
  Schizophrenia Bulletin 2019; vol. 45 no. 5 pp. 1112–1119, doi:10.1093/schbul/sby164
  „Хората с шизофрения имат повишени нива на антитела към някои, но не всички EBV протеини, което говори за аберантен отговор към инфекция с EBV. Този аберантен отговор може да допринесе за имунопатологията на шизофренията и свързаните с нея нарушения.”

  Причини: генетични или външни фактори?

  Шизофренията е сериозно заболяване с неясни причини.

  Освен генетичните фактори, е установено, че въздействието на фактори на средата може да повишави риска от възникване на това заболяване. Факторите на средата, свързани с повишен риск от шизофрения, включват:

  Раждане през зимата или пролетта

  Раждане в град

  Прееклампсия на майката

  Перинатални и постнатални инфекции.1,2,3,4

  Освен това потенциалната роля на инфекциите като причина за възникването на шизофрения се подкрепя от асоциациите между риска от шизофрения и гените, които контролират защитните сили на организма и имунния отговор към инфекциозни агенти.5,6


  Вирус на Епщайн-Бар

  The Epstein-Barr virusThe Epstein-Barr virus

  3D илюстрация на вируса на Епщайн-Бар

  Вирусът на Епщайн-Бар (EBV) е широко разпространен човешки вирус от групата на херпесните вируси, който може да причини инфекция на централната нервна система.7 EBV е силно разпространен, тъй като засяга повече от 90% от хората по света.8 Инфекциите с EBV се свързват с редица автоимунни заболявания, включително множествена склероза.9


  Изследване на връзката между EBV и шизофрения

  Изследователи от САЩ са си поставили за цел да проучат ролята на вируса на Епщайн-Бар при шизофрения.10 Те са използвали метод, наречен твърдофазен имуноанализ. Чрез него се измерват антитела срещу EBV вириони и определени протеини. Сравнили са 432 индивида с шизофрения и 311 индивида без анамнеза за психиатрично заболяване.

  Изследвани са специфични EBV протеини и с помощта на чипове за геномно секвениране е изчислен полигенният риск от шизофрения. Нивата на антитела между групите са сравнени чрез многофакторни анализи, включващи клинични, генетични и демографски показатели.


  Нов рисков фактор за шизофрения?

  Изследователите установяват, че в сравнение с контролната популация, при пациентите с шизофрения има:

  1. По-високи нива на антитела срещу EBV вириони.
  2. Повишени нива на реактивност към EBV-вирусни капсидни антитела и протеини (но не и към EBV ядрен антиген-1 или към други човешки херпесвируси).

  Генетичните анализи показват адитивен ефект на повишените нива на антитела срещу EBV вириони и генетичната предразположеност към шизофрения. Всъщност при тях се установява, че при хората с по-високи нива и на двата типа маркери има 8,5 пъти по-голяма вероятност за диагностициране на шизофрения.

  Изследователите са стигнали до заключението, че хората с шизофрения имат повишени нива на антитела към някои, но не всички EBV протеини, което показва необичаен или аберантен отговор към инфекция с EBV. Този необичаен отговор може да допринесе за имунните механизми, свързани с шизофрения. Потенциалните механизми за тези променени нива на антитела срещу EBV протеини и специфични EBV протеини включват теории, свързани с вируса и отговора на гостоприемника. По отношение на вируса, разликата в отговора към инфекцията може да бъде свързана с различията във времето на първична експозиция на EBV, геномния състав и патогенността на инфектиращия EBV и възможна повторна експозиция на различни щамове на EBV. Промененият имунен отговор към EBV инфекция също може да се основава на фактори, свързани с гостоприемника, като генетични фактори или други фактори на средата10.


  Теории защо EBV и шизофренията могат да бъдат свързани

  Влиянието върху нервната система, чрез което повишените нива на антителата срещу EBV вириони могат да бъдат свързани с шизофрения, не е напълно известно. Една от възможностите е психиатричните симптоми да са свързани с невровъзпалителни ефекти върху мозъка, включително промени във взаимоодействията между невротрансмитерните рецептори, които са открити при редица автоимунни заболявания, засягащи мозъка.11 По-рано са откривани антитела срещу глутаматните рецептори при пациенти с неврологични и/или автоимунни заболявания. Те включват анти-NMDA-NR2 антитела и е доказано, че увреждат централната нервна система. Анти-NMDA-NR2A/B антитела се откриват и при субпопулации от пациенти с шизофрения. Тези антитела се считат за много патогенни, защото унищожават невроните чрез активиране на NMDA-рецепторите и предизвикват „екситотоксичност” (увреждане на мозъка и предизвикване на поведенчески когнитивни нарушения при животински модели)11.

  Neuron cells sending electrical chemical signalsNeuron cells sending electrical chemical signals

  3D илюстрация на неврони, изпращащи електрически химически сигнали


  Потенциални последствия за контрола на шизофренията?

  Съществуват много терапевтични интервенции за модулиране на инфекцията с EBV, включително антивирусни лекарства и лекарства, които могат да модулират имунния отговор.12 Благодарение на подобреното разбиране на ролята на инфекцията с EBV това може да доведе до нови методи за превенция и лечение на шизофрения.

  Източници

  1. Ursini G, Punzi G, Chen Q, et al. Convergence of placenta biology and genetic risk for schizophrenia. Nat Med. 2018;24:792–801.
  2. Paksarian D, Trabjerg BB, Merikangas KR, et al. The role of genetic liability in the association of urbanicity at birth and during upbringing with schizophrenia in Denmark. Psychol Med. 2018;48:305–314
  3. Radua J, Ramella-Cravaro V, Ioannidis JPA, et al. What causes psychosis? An umbrella review of risk and protective factors. World Psychiatry. 2018;17:49–66.
  4. Yolken R, Torrey EF, Dickerson F. Evidence of increased exposure to Toxoplasma gondii in individuals with recent onset psychosis but not with established schizophrenia. PLoS Negl Trop Dis. 2017;11:e0006040.
  5. Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics C. Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci. Nature. 2014;511:421–427.
  6. van Os J, Rutten BP, Myin-Germeys I, et al. Identifying gene environment interactions in schizophrenia: contemporary challenges for integrated, large-scale investigations. Schizophr Bull. 2014;40:729–736
  7. CDC EBV website: https://www.cdc.gov/epstein-barr/about-ebv.html
  8. Smatti et al., Epstein–Barr Virus Epidemiology, Serology, and Genetic Variability of LMP-1 Oncogene Among Healthy Population: An Update. Front Oncol. 2018; 8: 211.
  9. Hassani A, Corboy JR, Al-Salam S, Khan G. Epstein-Barr virus is present in the brain of most cases of multiple sclerosis and may engage more than just B cells. PLoS One. 2018;13:e0192109
  10. Dickerson et al., Schizophrenia is Associated With an Aberrant Immune Response to Epstein–Barr Virus Schizophrenia Bulletin vol. 45 no. 5 pp. 1112–1119, 2019 doi:10.1093/schbul/sby164
  11. Levite M. Glutamate receptor antibodies in neurological diseases: anti-AMPA-GluR3 antibodies, anti-NMDA-NR1 antibodies, anti-NMDA-NR2A/B antibodies, anti-mGluR1 antibodies or antimGluR5 antibodies are present in subpopulations of patients with either: epilepsy, encephalitis, cerebellar ataxia, systemic lupus erythematosus (SLE) and neuropsychiatric SLE, Sjogren’s syndrome, schizophrenia, mania or stroke. These autoimmune anti-glutamate receptor antibodies can bind neurons in few brain regions, activate glutamate receptors, decrease glutamate receptor’s expression, impair glutamate-induced signaling and function, activate blood brain barrier endothelial cells, kill neurons, damage the brain, induce behavioral/ psychiatric/cognitive abnormalities and ataxia in animal models, and can be removed or silenced in some patients by immunotherapy. J Neural Transm (Vienna). 2014;121:1029–1075.
  12. Bayraktar UD, Diaz LA, Ashlock B, et al. Zidovudine-based lytic-inducing chemotherapy for Epstein-Barr virus-related lymphomas. Leuk Lymphoma. 2014;55:786–794.
  Login to Unlock

  ТРУДНОСТИ ПРИ ДИАГНОСТИКАТАТРУДНОСТИ ПРИ ДИАГНОСТИКАТА

  Тъй като шизофренията не може да се диагностицира чрез кръвни изследвания или образни изследвания на мозъка на мозъка, за да се осигури точна диагноза, трябва дТъй като шизофренията не може да се диагностицира чрез кръвни изследвания или образни изследвания на мозъка на мозъка, за да се осигури точна диагноза, трябва д

  повече…
  Login to Unlock

  REAGILA ПРИ ОСТРА ШИЗОФРЕНИЯНАШИЯТ ПРОДУКТ ПРИ ОСТРА ШИЗОФРЕНИЯ

  (COD: 300020/R07. Представено в AIFA 16/04/2020) След като се постави диагнозата шизофрения, лекарите, пациентите и семействата трябва да вземат важни решения вСлед като се постави диагнозата шизофрения, лекарите, пациентите и семействата трябва да вземат важни решения във връзка с лечението. Въпреки че интуитивно може

  повече…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).