Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Превенция на самоубийствата

  В този раздел:

  Превенция на самоубийство

  В Световния ден на психичното здраве 2019 г. посланието е надежда: лекарите, семейството и обществото могат да помогнат за превенция на самоубийствата.

  Световната здравна организация (СЗО) е посветила 10 октомври като ден на психичното здраве.1 През 2019 г. темата е превенция на самоубийствата. Фокусът на тази кампания е да се повиши осведомеността, да се споделят лични истории и подходите за превенция и да се вдъхне надежда на хората.


  Защо това е важно за пациентите с шизофрения?

  Проучванията показват, че пациентите с шизофрения са изложени на висок риск от опит за самоубийство.2 Симптомите на депресия, халюцинации и налудности се считат за рискови фактори, които могат да провокират самоубийство.2 Трябва да се отбележи, че придържането към терапията се счита за основен протективен фактор.2 Следователно кампании като #WorldMentalHealthDay може да бъдат трансформативни, тъй като напомнят на хората с шизофрения, че не са сами и че с днешната професионална подкрепа и ефективни стратегии за лечение могат да контролират заболяването си.


  С какво могат да допринесат медицинските специалисти?

  Лекарите трябва да са готови да подкрепят пациентите с шизофрения в борбата им да преодолеят трудностите, пред които са изправени:

  Формулирайте и задавйте правилните въпроси, за да осигурите точна диагноза.

  Предложете подходящо лечение на пациента.3

  Предложете подходяща психологическа подкрепа.4

  Разработете стратегия за осигуряване на придържане към лечението.


  С какво могат да помогнат семейството и приятелите?

  Семейството и приятелите могат да предприемат действия, като използват подхода „ИЗЧАКАЙ”1:

  Внимавайте за признаци на силен дистрес и сериозни промени в поведението.

  Попитайте как се чувства пациенът.

  Ще премине – уверете се, че лицето получава подкрепа.

  Говорете с други хора – наблегнете на важността да се говори.


  С какво може да помогне обществото?

  Световният ден на психичното здраве 2019 г. ни научи, че обществото може да помогне за превенция на самоубийствата, като се прилагат следните стъпки:1

  Предлагане на повече подкрепа на хората с висок риск.

  Ограничаването на достъпа до средства за самоубийство е изключително важно.

  Обучение за контрол на емоциите в млада възраст или преди диагностицирането на шизофрения.

  Открито говорене и докладване за всичко, което може да изглежда, че не е наред.

  Като цяло здравната общност, семейството и обществото могат да допринесат за превенция на самоубийствата.

  Източници

  1. https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/world-mental-health-day [accessed on the 23rd of October 2019]
  2. Hor and Taylor. J Psychopharmacol. 2010 Nov; 24: 81–90
  3. https://www.webmd.com/schizophrenia/qa/what-can-help-with-suicidal-patients-with-schizophrenia [accessed on the 23rd of October 2019]
  4. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/treatment/ [accessed on the 23rd of October 2019]
  Login to Unlock

  REAGILA БЕЗОПАСНОСТ И ПОНОСИМОСТБЕЗОПАСНОСТ И ПОНОСИМОСТ

  (COD: 300020/R12. Представено в AIFA 16/04/2020) Безопасността и поносимостта на cariprazine са оценени във всички клинични проучвания в програмата за разработкНаучете повече за профила на безопасност и поносимост на нашия продукт

  повече…
  Login to Unlock

  ВЛИЯНИЕ НА ШИЗОФРЕНИЯТАВЛИЯНИЕ НА ШИЗОФРЕНИЯТА

  Въпреки че е заболяване със сравнително ниско разпространение, шизофренията е сред първите 25 водещи причини за инвалидизация. Дори при лечение, при което се прВъпреки че е заболяване със сравнително ниско разпространение, шизофренията е сред първите 25 водещи причини за инвалидизация. Дори при лечение, при което се пр

  повече…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).