Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Добре дошли в SCHIZOPHRENIA-LIFE.BG

Изключително важен ресурс за медицинските специалисти, лекуващи хора с шизофрения.

Вижте какво е НОВО

Neurons

Welcome to
SCHIZOPHRENIA.LIFE

An essential resource for healthcare professionals treating people with schizophrenia.

Find out what’s NEW

Усвояване на диагностиката на шизофренията

Тъй като шизофренията не може да се диагностицира чрез кръвни изследвания или образни изследвания на мозъка, за да се осигури точна диагноза, трябва да се обърне голямо внимание на констелацията от симптоми, които най-добре дефинират шизофренията.

Как поставяте диагнозата?

Източници

 1. American Psychiatric Association. DSM-5 Diagnostic Classification in Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2013). doi:10.1176/ appi.books.9780890425596.x00 diagnosticclassification
 2. WHO. International statistical classification of diseases and related health problems – 10th revision. World Heal. Organ. (2011).
ICD and DSM Criteria for schizophrenia - comparison
ICD and DSM Criteria for schizophrenia - comparison


Каква е връзката между възпалението и шизофренията?

Connection Between Inflammation and SchizophreniaConnection Between Inflammation and Schizophrenia

През последните няколко десетилетия нараства интересът към ранна интервенция и превенция на шизофренията, тема разгледана неотдавна от Hashimoto и публикувана в списание Current Psychiatry Reports.1

Източници

 1. Hashimoto. Current Psychiatry Reports. 2019;21:75

Интервю с проф. LLORCA

Последни тенденции при лечението на шизофрения

Проф. Llorca говори за функциониращи и иновативни подходи при лечението на шизофрения.

Гледайте цялото интервю тук

  Лечение на шизофрения

  Целта на лечението на шизофрения е да се понижи честотата и тежестта на психотичните епизоди, както и да се подобри функционалния капацитет и качеството на живот на хората с шизофрения, което в крайна сметка води до възстановяване и реинтеграция на пациентите.

  Цели на лечението

  Източници

  1. Haller, C. S., Padmanabhan, J. L., Lizano, P., Torous, J. & Keshavan, M. Recent advances in understanding schizophrenia. F1000Prime Rep. 6, 1–11 (2014).
  The goals of treating schizophrenia
  The goals of treating schizophrenia


  Трудности при постигане на контрол на негативните симптоми при шизофрения

  Негативните симптоми могат да са трудни за разпознаване като част от шизофренията, те рядко са причина пациентите да търсят помощ и продължава да има трудности при лечението на пациенти с такива сложни и хетерогенни симптоми 1,2.

  Негативни симптоми при болестта

  Източници

  1. National Institutes of Mental Health (NIMH). Schizophrenia. (2017). Available at: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizophrenia-booklet/index.shtml.
  2. Fischer, B. A. & Buchanan, R. W. Schizophrenia: Clinical Manifestations, Course, Assessment and Diagnosis. UpToDate (2017). Available at: www.up-to-date/schizophrenia.
  3. Lieberman, J. A. Is schizophrenia a neurodegenerative disorder? A clinical and neurobiological perspective. Biol. Psychiatry 50, 884–897 (2001).
  Negative Symptoms Across the Disease Course
  Negative Symptoms Across the Disease Course

  Login to Unlock

  КАК ДЕЙСТВА REAGILA?КАК ДЕЙСТВА НАШИЯТ ПРОДУКТ?

  (COD: 300020/R06. Представено в AIFA 16/04/2020) Cariprazine има висок афинитет към допаминовите D3 и D2 рецептори, както и към серотониновите 5 HT2B и 5 HT1A, Научете повече за механизма на действие

  повече…
  Login to Unlock

  антипсихотици, РАЗЛИЧНИ МЕХАНИЗМИ Н…антипсихотици, РАЗЛИЧНИ МЕХАНИЗМИ Н…

  (COD: 300020/R05. Представено в AIFA 16/04/2020) Изглежда, че клиничният профил на безопасност на ефикасност на типичните антипсихотици зависи от високия афинитИзглежда, че клиничният профил на безопасност на ефикасност на типичните антипсихотици зависи от високия афинитет към и пълната антагонистична активност спрямо

  повече…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).