Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Добавяне на cariprazine при незадоволителен отговор към clozapine: казус

Тази статия на De Berardis et al. представя случай на шизофрения, успешно лекуван с cariprazine като допълнение към терапията при незадоволителен отговор към clozapine. Clozapine е златният стандарт за лечение на резистентна към лечение шизофрения, но има пациенти, които не се повлияват добре или при които възникват нежелани ефекти. Представеният случай показва ползите от cariprazine като допълнение към терапията със clozapine при резистентна към лечение шизофрения, като същевременно се понижават нежеланите ефекти.

Don’t have an account? Register for free with DocCheck

Описание на случай

Анамнеза на пациента / Диагноза и симптоми

Касае се за 29-годишна, неомъжена, безработна жена, която е диагностицирана с шизофрения на 19-годишна възраст с остър епизод, включващ смесени позитивни и негативни симптоми, с подчертана враждебност. През годините е лекувана перорално (haloperidol, olanzapine и paliperidone), както и с дългодействащи антипсихотични лекарства (haloperidol decanoate и aripiprazole с продължително действие), „без ефект върху психопатологията“. След това е изпробван clozapine 450 mg дневно, с ограничен успех дори след добавяне на amisulpride 800 mg дневно.

Когато пристига в амбулаторното звено на болницата в Терамо, Италия, с направление от личния лекар, пациентката е симптоматична и резултатите ѝ по Скáлата за позитивни и негативни симптоми (PANSS) са клинично значими (общ скор = 113, позитивни = 22, негативни = 33, общи = 58). Също така при нея се наблюдава повишение на телесното тегло, по време на лечението с clozapine (теглото ѝ е 84 kg, а ИТМ 26,8 kg/m2 при пристигането).

личен лекар = общопрактикуващ лекар
ИТМ = индекс на телесната маса


Лечение

Тъй като преди това не е имало отговор към aripiprazole, комбинираното лечение с cariprazine е започнато с доза 1,5 mg дневно, като е извършено титриране до 3 mg дневно без нежелани ефекти. Подобрение на скора по PANSS (общ скор = 89, позитивни = 18, негативни = 27, общи = 44) е наблюдавано след 30 дни комбинирано лечение с cariprazine. След 3-месечна терапия скоровете по PANSS се подобряват значително (общ скор = 74, позитивни = 14, негативни = 20, общи = 40) и не се съобщава за нежелани ефекти. Наблюдава се и значимо подобрение на телесното тегло (79 kg, ИТМ 25,1 kg/m2).

След още 4 месеца отново се наблюдава подобрение на скоровете по PANSS (общ скор = 57, позитивни = 10, негативни = 14, общи = 33), както и на ИТМ (24,6 kg/m2). Пациентката си е намерила работа на непълно работно време и се занимава с физическа активност три пъти седмично. Приема clozapine 400 mg дневно и cariprazine 3 mg дневно.

PANSS = Скáла за позитивни и негативни симптоми
ИТМ = индекс на телесната маса


Обсъждане

В клиниката това е първият път случай на употреба на cariprazine в комбинация с clozapine след незадоволителен отговор към монотерапия с clozapine. Комбинацията се оказа ефикасна, както се вижда от подобрението на скоровете по PANSS с течение на времето. Заедно с подобрението по всички подскáли на PANSS, налице е и забележимо подобрение на негативните симптоми. Това може да бъде свързано с частичния агонизъм на cariprazine спрямо D3 рецепторите, тъй като няколко проучвания показват, че неговият афинитет и действие спрямо D3 могат да обяснят ефикасността му по отношение на негативните симптоми, дефицитите в целенасочените дейности, както и когнитивните увреждания и нарушенията на настроението.

Понижението на телесното тегло и ИТМ може да се дължи на физическата активност, която пациентът е започнал да практикува, като потенциална последица от ефектите на cariprazine върху про/когнитивните и негативните симптоми. Като цяло, случаят показа, че при лечение на резистентна към лечение шизофрения комбинацията от clozapine и cariprazine е високоефективна, без никакви нежелани ефекти.

КОД: 300020/R43. Представено в AIFA на 12 октомври 2020 г.


CNS Drugs

Добавяне на cariprazine при незадоволителен отговор към clozapine: два казуса
Domenico De Berardis, Gabriella Rapini, Luigi Olivieri, Agostina Giardini, Ida De Lauretis, Nicola Serroni, Laura Orsolini, Michele Fornaro, Felice Iasevoli, Sabatino Trotta, Paolo Cottura, Federica Vellante, Marco Alessandrini, Massimo Di Giannantonio
Case Report Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 2021;19(1):174-178 pISSN 1738-1088 / eISSN 2093-4327 Copyrightⓒ 2021, Korean College of Neuropsychopharmacology
„В заключение, при добавяне на cariprazine към clozapine се наблюдава забележителна и относително бързо постигната ефикасност при лечението на пациенти с незадоволителен отговор към clozapine. Поносимостта на тази комбинация е отлична и не са докладвани нежелани ефекти.“
Login to Unlock

ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ REAGILAДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ НАШИЯ ПРОДУКТ

(COD: 300020/R08. Представено в AIFA 16/04/2020) Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения.Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения. Когато пациентите получат остра екзацербация на

Открийте още клинични случаи
Login to Unlock

REAGILA КОНТРОЛ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМП…НАШИЯТ ПРОДУКТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ НЕГАТИВН…

(COD: 300020/R09. Представено в AIFA 16/04/2020) Негативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофНегативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофизиология при шизофрения, или като вторични симпт

Открийте още клинични случаи

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).