Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Може ли злоупотребата с наркотични вещества да причини психоза?

 • Психозата е проблем с психичното здраве, при който засегнатият временно възприема света по различен начин в сравнение с хората около него.1 Счита се за симптом, независимо дали е причинен от тежко психично заболяване, соматично заболяване или от употреба на психоактивно вещество.2
 • Психотичните епизоди може да включват халюцинации, налудности и други необичайни преживявания, дължащи се на психична дисфункция, като проблеми с паметта и съня, липса на внимание и несъответна реч.3

В този раздел:

Какво представлява индуцираната от наркотични вещества психоза?

Психоза, индуцирана от наркотични вещества, може да възникне в резултат на прекомерна употреба на различни психоактивни вещества като канабис, алкохол, халюциногени и кокаин4. Злоупотребата с такива вещества води до психотични реакции, подобни на тези при шизофрения.5, особено в ранната юношеска възраст, когато мозъкът все още се развива и може да бъде особено чувствителен към фактори на средата5. При няколко проучвания е доказано, че интоксикацията с наркотични вещества първоначално може да доведе до временни, леки ефекти, които могат да се влошат с времето.5-7

Почти всеки вид упойващи вещества може да причини психоза, въпреки че спецификата на симптомите е различна в зависимост от приетото вещество. Психотичните симптоми могат да изчезнат при спиране на приема на веществото или могат да се запазят за неопределен период от време, като същевременно е възможно възникване на симптоми на отнемане.8

Някои от най-често срещаните форми на лекарство-индуцирана психоза включват:

1. Психоза, индуцирана от канабис.
Макар че психотичните епизоди след прием на канабис са редки, при някои потребители може да възникне каскада от налудности и халюцинации, заедно с чувство на параноя и тревожност.9 Симптомите обикновено са краткотрайни и може да се очаква пълна ремисия.9

2. Психоза, индуцирана от метамфетамин (METH).
Проучванията показват, че психоза, индуцирана от метамфетамин, е широкоразпространен здравен проблем при потребителите на наркотични вещества за рекреационна употреба.9 Хората, които често злоупотребяват с метамфетамин изпадат в халюцинаторни и налудни състояния, които могат да продължат седмици, дори когато веществото вече не се използва.10 При потребителите на метамфетамин за рекреационна употреба съществува три пъти по-голяма вероятност за възникване на психотични симптоми в сравнение с хората, които не употребяват, особено ако са започнали приема на метамфетамин в млада възраст. 10,11

3. Психоза, индуцирана от кокаин.
Консумацията на кокаин може да предизвика преходни психотични симптоми, изразени като параноя или халюцинации.12 При до половината от хората, които редовно употребяват кокаин, възникват няколко психотични епизода. Тежката индуцирана от кокаин психоза може да се характеризира с враждебност, агресивност и екстремна параноя.12

4. Психоза, индуцирана от екстази.
Екстази и други аналогични наркотични вещества имат невротоксични свойства и могат да предизвикат психоза.13 Повечето от симптомите са позитивни, но има и негативни симптоми.13


При кого съществува риск от психоза, индуцирана от наркотични вещества?

Психичното разстройство, индуцирано от наркотични вещества, е свързано предимно със злоупотреба с наркотични вещества, а не с употреба на наркотични вещества.14 В повечето случаи хората, които получават тези симптоми, или са зависими от тези наркотични вещества, или ги употребяват в необичайно големи количества.12

Разпространението на психотични епизоди е свързано с:

Генетични отклонения или фамилна анамнеза за психични заболявания.15
Предходна анамнеза за психични разстройства и/или психиатрична хоспитализация в семейството са широко приети като основни рискови фактори за такива епизоди.15 Други фактори като промяна в мястото на раждане и възпитанието, миграцията продължават да бъдат спорни, въпреки все по-надеждната емпирична база.16,17 Има данни, че градските условия са свързани с по-висок процент на психотични симптоми18. Селективната миграция към западните страни също може да допринесе за по-голямо разпространение на психозата19. Връзката между мигрантския статус и повишения риск от психоза е изследвана при много проучвания;

Пол и възраст.18,20
Повечето проучвания твърдят, че вероятността за засягане е еднаква при мъжете и жените. Има по-голяма вероятност психотични епизоди да се наблюдават при мъже в по-млада възраст в сравнение с жените, но асоциацията все още не е изяснена. Систематичен преглед в Англия показва, че първият психотичен епизод настъпва в по-млада възраст при мъже, често в техните тийнейджърски години и малко след 20-годишна възраст, в сравнение с жените.20 Точният механизъм не е установен.21

Уязвимост.
Няколко проучвания стигат до хипотезата, че между употребата на канабис и шизофренията съществува обща генетична етиология, а рискът от шизофрения повишава риска от употреба на канабис.31,32 Също така пациентите с шизофрения или подобни на шизофрения разстройства имат повишена склонност към компулсивна употреба на наркотични вещества.22,23 Друго обяснение на повишената честота на злоупотреба с наркотични вещества при пациентите с шизофрения е хипотезата за самолечение. Наркотични вещества се използват предимно за справяне с негативните симптоми на заболяването, както и в опит да се понижи дискомфортът от страничните ефекти на антипсихотиците.23


Може ли злоупотребата с наркотични вещества да причини шизофрения?

Има данни, че индуцираната от наркотични вещества психоза е свързана с възникване на шизофрения по-късно в живота24.Злоупотребата с наркотични вещества не причинява шизофрения, но може да действа като отключващ фактор на средата.25 Употребата на наркотични вещества като кокаин, амфетамини и канабис може да повиши риска или дори предизвика шизофренични симптоми и/или да влоши тежестта им26.
Както е споменато по-горе, хората с психотични разстройства избират „самолечение” и употребяват алкохол или други вещества с цел да се справят със симптомите на психоза21,22. Макар че това може да осигури краткосрочно облекчение на симптомите, употребата на алкохол и други вещества може да влоши съществуващите симптоми. Освен това някои хора установяват, че при тях се появяват проблеми с алкохола или други вещества, защото използват по-големи количества по-често, за да се справят с психозата си. В резултат на това се получава порочен кръг, при който симптомите на психоза и злоупотребата с наркотични вещества се усилват взаимно (Фигура 1).27

Cycle of psychosis symptoms, cravings, and drug useCycle of psychosis symptoms, cravings, and drug use

Има данни, че индуцираната от наркотични вещества психоза е свързана с възникване на шизофрения по-късно в живота.24 Злоупотребата с наркотични вещества не причинява шизофрения, но може да действа като отключващ фактор на средата.25 Употребата на наркотични вещества като кокаин, амфетамини и канабис може да повиши риска или дори предизвика шизофренични симптоми и/или да влоши тежестта им.26 Както е споменато по-горе, хората с психотични разстройства избират „самолечение” и употребяват алкохол или други вещества с цел да се справят със симптомите на психоза.21,22 Макар че това може да осигури краткосрочно облекчение на симптомите, употребата на алкохол и други вещества може да влоши съществуващите симптоми. Освен това някои хора установяват, че при тях се появяват проблеми с алкохола или други вещества, защото използват по-големи количества по-често, за да се справят с психозата си. В резултат на това се получава порочен кръг, при който симптомите на психоза и злоупотребата с наркотични вещества се усилват взаимно (Фигура 1).27


Какво лечение трябва да се предложи?

Основният фокус на лечението при тези пациенти е стабилизиране на психотичните симптоми, враждебността и ажитацията.23

Въведени са няколко нови антипсихотика, които изглежда са по-безопасни и по-ефективни от типичните антипсихотици.28 В ранните етапи на възстановяването хората могат да преминат от клиника за медицинска детоксикация с цел контрол на безопасността при спиране на употребата на наркотични вещества към хоспитализация в психиатрична болница.29 В клиниките за зависимости и психично здраве се предлагат стационарни програми за лечение, за да се помогне на пациентите да постигнат по-стабилно психично състояние, като същевременно се премахва влиянието на забранените вещества, провокиращи възникването на психотични симптоми.26

След приключването на тази програма, човекът, засегнат от психоза, индуцирана от наркотични вещества, преминава към амбулаторно лечение и долекуване.28 Допълнителни методи на лечение, например холистични подходи, основаващи се на връзката между ума и тялото, и обучение за жизнени умения, също могат да бъдат предлагани въз основа на нуждите на всеки отделен пациент.30

Като цяло, индуцираната от наркотични вещества психоза е признак на сериозно нарушение на психичното здраве. Но с подкрепата на експерти и продължително интензивно лечение хората могат да преодолеят най-тежките симптоми и да си възвърнат способността да контролират собствения си живот.

Източници

 1. https://www.nhs.uk/conditions/psychosis/ [accessed on the 17th of October 2019]
 2. https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/parents-and-young-people/young-people/psychosis—for-young-people [accessed on the 17th of October 2019]
 3. Wolfgang and Jürgen. Dialogues Clin Neurosci. 2015; 17(1): 9–18
 4. https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=835HK7S9X1oC&oi=fnd&pg=PA317 [accessed on the 17th of October 2019]
 5. Mauri. Dual Diagn Open Acc 2016; 1:11.
 6. Forti et al. Lancet Psychiatry 2015; 2: 233–238
 7. Fattore. Biol Psychiatry 2016; 79: 539–548
 8. Hang et al. Medicine (Baltimore) 2017; 96(15): e6434.
 9. Arendt et al. BJP 2005, 187:510-515.
 10. McKetin et al. Drug Alcohol Rev. 2010; 29:358–63.
 11. Chen et al. Psychol Med. 2003; 33:1407–14.
 12. Roncero et al. Eur Psychiatry. 2013;28(3):141-6.
 13. Landabaso et al. Eur Addict Res 2002;8:133–140
 14. Bramness et al. BMC Psychiatry. 2012; 12: 221.
 15. O’Donovan et al. Nat Genet. 2008; 40(9):1053-5.
 16. Coid et al. Arch Gen Psychiatry. 2008; 65(11):1250-8.
 17. March et al. Epidemiol Rev. 2008; 30:84-100.
 18. Cheng et al. Psychological Medicine. 2011;41:949–958.
 19. Selten et al. Br J Psychiatry. 2001; 178():367-72.
 20. Kirkbide et al. PLoS One. 2012; 7(3): e31660.
 21. Ringen et al. Acta Psychiatr Scand. 2008; 118(4):297-304.
 22. Ringen et al. Psychol Med. 2008 Sep; 38(9):1241-9.
 23. Winklbaur et al. Dialogues Clin Neurosci. 2006; 8(1): 37–43.
 24. Schoeler et al. Lancet Psychiatry 2016; 3: 215–225.
 25. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/causes/ [accessed on the 17th of October 2019]
 26. https://www.addictioncenter.com/addiction/schizophrenia/ [accessed on the 17th of October 2019]
 27. https://ndarc.med.unsw.edu.au/sites/default/files/ndarc/resources/NDARC_PYCHOSIS_FINAL.pdf [accessed on the 17th of October 2019]
 28. Starzer et al. Am J Psychiatry. 2018; 175(4):343-350.
 29. Green J Subst Abuse Treat. 2008 Jan; 34(1):61-71
 30. Dickey et al. J Ment Health Policy Econ. 2000;3:27–33.
 31. Power RA, Verweij KJ, Zuhair M, Montgomery GW, Henders AK, Heath AC, Madden PA, Medland SE, Wray NR, Martin NG, Mol Psychiatry. 2014 Nov; 19(11):1201-4.
 32. Psychol Med. 2017 Apr; 47(5):971-980. doi: 10.1017/S0033291716003172. Epub 2016 Dec 8. Assessing causality in associations between cannabis use and schizophrenia risk: a two-sample Mendelian randomization study. Gage SH1, Jones HJ1, Burgess S2, Bowden J1, Davey Smith G1, Zammit S3, Munafò MR1
Login to Unlock

ПРЕВЕНЦИЯ НА САМОУВРЕЖДАНЕТОПРЕВЕНЦИЯ НА САМОУВРЕЖДАНЕТО

Проучванията показват, че хората с шизофрения може да са изложени на висок риск от опит за самоубийство. По-конкретно симптомите на депресия, активни халюцинациПроучванията показват, че хората с шизофрения може да са изложени на висок риск от опит за самоубийство. По-конкретно симптомите на депресия, активни халюцинаци

повече…
Login to Unlock

ЛЕЧЕНИЕ С КАНАБИС НА ТЕРАПЕВТИЧНО Р…ЛЕЧЕНИЕ С КАНАБИС НА ТЕРАПЕВТИЧНО Р…

Шизофренията е тежко невропсихично разстройство с хетерогенни клинични резултати. Засяга хората по различен начин, тъй като симптомите могат да са различни при Шизофренията е тежко невропсихично разстройство с хетерогенни клинични резултати. Засяга хората по различен начин, тъй като симптомите могат да са различни при

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).