Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

REAGILA стартиране на лечение

  • REAGILA е показана за лечение на шизофрения при възрастни пациенти1
  • За лечение на шизофрения при възрастни пациенти разрешеният за употреба дозов диапазон е 1,5-6 mg дневно1
  • Началната доза е 1,5 mg веднъж дневно1
  • Предназначена за перорално приложение веднъж дневно, със или без храна1

В този раздел:

REAGILA преди стартиране на лечението

Reagila е показана за лечение на шизофрения при възрастни пациенти1.
Пациентите с различни симптоми и в различни стадии на заболяването имат различни нужди. Това означава, че дозите на Reagila и съпътстващите лекарствени средства могат да се различават в зависимост от състоянието на отделния пациент. Следователно е необходима задълбочена оценка на настоящото състояние на пациента и лекарствата, които приема към момента.


REAGILA разрешени дози

Въз основа на ефикасността и поносимостта при клиничните проучвания, разрешеният за употреба дозов диапазон на REAGILA за лечение на шизофрения при възрастни пациенти е 1,5-6 mg дневно1. В България REAGILA се предлага в дозови форми от 1,5 mg и 3 mg1.

Reagila dose strengths 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg/d.Reagila dose strengths 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg/d.

Количеството активно вещество в Reagila е 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg.


REAGILA стартиране на лечение

Препоръчителната начална доза cariprazine е 1,5 mg веднъж дневно1. След това, ако е необходимо, дозата може да се повиши постепенно на стъпки по 1,5 mg до максимална доза 6 mg дневно1.

Reagila dose increaseReagila dose increase

Повишаване на дозата на Reagila


REAGILA начин на приложение

REAGILA е предназначена за перорално приложение веднъж дневно, с или без храна1. REAGILA трябва да се приема по едно и също време на деня – сутрин или вечер1. Пациентите могат да приемат REAGILA, когато е най-удобно за тях, но трябва да са наясно, че действието на REAGILA е активиращо, а не седиращо2, което би могло да бъде потенциално съображение за това кога да се приема лекарството.

When to take REAGILAWhen to take Reagila

Кога да се приема Reagila


REAGILA пропусната доза

REAGILA има 2 активни метаболита, desmethyl cariprazine (DCAR) и didesmethyl cariprazine (DDCAR). Общият cariprazine (изходното лекарство, DCAR и DDCAR) достига стационарно състояние след 3 до 4 седмици; 90% от стационарното състояние се постига в рамките на 1 седмица при cariprazine и DCAR и в рамките на 4 седмици при DDCAR1.

REAGILA active metabolites mean plasma concentrations during 12-weeks of treatment and 12-week follow-up period.REAGILA active metabolites mean plasma concentrations during 12-weeks of treatment and 12-week follow-up period.

Източници: Адаптирано по Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizophrenia (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016)3


При лечение на пациенти, които приемат REAGILA, е по-подходящо използването на ефективното време на полуживот отколкото терминалния полуживот. Ефективният полуживот е ~ 2 дни за cariprazine и DCAR, 8 дни за DDCAR и ~ една седмица за общия cariprazine. Плазмената концентрация на общия cariprazine се понижава постепенно след прекъсване на приема или спиране на лечението, като се понижава с 50% за ~ 1 седмица и с > 90% за ~3 седмици1.
Следователно, ако при лечение с Reagila е достигнато стационарно състояние, не се очаква пропуснатата доза да повлияе на симптомите. Пациентите не трябва да приемат двойна доза, за да компенсират пропуснатата доза1.


COD: 300020/R15. Представено в AIFA 16/04/2020

Източници

  1. Reagila SmPC.
  2. Citrome, L. Activating and sedating adverse effects of second-generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia and major depressive disorder: Absolute risk increase and number needed to harm. J. Clin. Psychopharmacol. 37, 138–147 (2017).
  3. Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizophrenia (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016).
Login to Unlock

СХЕМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С …СХЕМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С …

(COD: 300020/R16. Представено в AIFA 16/04/2020) Крайната цел при лечението на шизофрения е възстановяването, което включва ремисия на симптомите в допълнение кКрайната цел при лечението на шизофрения е възстановяването, което включва ремисия на симптомите в допълнение към адекватно самообгрижване, подобрено социално и

повече…
Login to Unlock

ПОДДРЪЖАЩИ ДОЗИ НА REAGILAПОДДРЪЖАЩИ ДОЗИ НА CARIPRAZINE

(COD: 300020/R17. Представено в AIFA 16/04/2020) Въз основа на ефикасността и поносимостта при клиничните проучвания разрешеният за употреба дозов диапазон на RВъз основа на ефикасността и поносимостта при клиничните проучвания, разрешеният за употреба дозов диапазон на cariprazine за лечение на шизофрения при възрастн

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).