Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Добавяне на cariprazine при незадоволителен отговор към clozapine: друг казус

Clozapine е златният стандарт за лечение на резистентна към лечение шизофрения, но има пациенти, които не се повлияват задоволително или при които възникват нежелани ефекти. В този доклад на De Berardis et al. се обобщава случай на резистентна към лечение шизофрения с коморбидна злоупотреба с вещества, успешно лекувани с clozapine и cariprazine.

Don’t have an account? Register for free with DocCheck

Описание на случай

Анамнеза на пациента / Диагноза и симптоми

Касае се за 35-годишен, неженен мъж, диагностициран с шизофрения на 24-годишна възраст. Началото, което се характеризира с позитивни симптоми, подчертана невъзможност за контрол на импулсите и враждебност, както и негативни симптоми (изравнен афект, трудности в общуването, себезатваряне), се придружава от злоупотреба с вещества (предимно кокаин и канабис). Haloperidol, olanzapine и paliperidone с продължително действие са изпробвани за лечение, но не е постигнат отговор и е налице сериозен проблем във функционирането (пациентът е загубил работата си). Той приема clozapine 350 mg дневно в продължение на почти година и половина, с функционално подобрение по отношение на враждебността и липсата на сътрудничество, но без значими ефекти по отношение на другите симптоми. При опит за лечение с clozapine 400 mg дневно при пациента възниква изразена седация.


Лечение

При прегледа в амбулаторното звено на болницата в Терамо пациентът е симптоматичен и резултатите му по PANSS са клинично значими (общ скор = 121, позитивни = 27, негативни = 34, общи = 70). Пациентът е с тегло 95 kg, с ИТМ 28,4 kg/m2. Предложен му е aripiprazole, но пациентът е отказал, защото приятел му казал, че има неизвестни „нежелани ефекти“. Съгласил се е на лечение с cariprazine 1,5 mg дневно.

Три седмици по-късно е наблюдавано леко подобрение на скора по PANSS на пациента (общ скор = 101, позитивни = 20, негативни = 30, общи = 61) и той съобщава, че се чувства по-добре, особено по отношение на когнитивната функция и функционирането, без нежелани ефекти. Постигнато е съгласие cariprazine да се титрира до 3 mg дневно. След два месеца се наблюдава подобрение на PANSS (общ скор = 77, позитивни = 13, негативни = 15, общи = 49) и на ИТМ (26,9 kg/m2), като дозата на clozapine е понижена до 300 mg дневно. Подобрението е трайно и пациентът е успял да си намери работа в тухлена фабрика, като заявява: „умът и мислите ми са по-ясни“.

След още три месеца комбинирана терапия с clozapine 300 mg дневно и cariprazine 3 mg дневно се наблюдава още по-голямо подобрение на скоровете по PANSS (общ скор = 57, позитивни = 9, негативни = 12, общо = 29), както и на ИТМ (25,6 kg /m2). Не са наблюдавани и не се съобщават нежелани ефекти.


PANSS = Скáла за позитивни и негативни симптоми
ИТМ = индекс на телесната маса


Обсъждане


В клиниката към момента това е един от първите два случая на употреба на cariprazine в комбинация със clozapine след незадоволителен отговор към монотерапия със clozapine. Комбинацията е много ефикасна, както се вижда от подобрението на скоровете по PANSS с течение на времето. Заедно с подобрението по всички подскáли на PANSS, налице е и забележимо подобрение на негативните симптоми. Това може да бъде свързано с частичния агонизъм на cariprazine спрямо D3 рецепторите, тъй като няколко проучвания показват, че неговият афинитет и действие спрямо D3 могат да обяснят ефикасността му по отношение на негативните симптоми, дефицитите в целенасочените дейности, както и когнитивните увреждания и нарушенията на настроението.

Понижението на телесното тегло и ИТМ може да се дължи на физическата активност, която пациентът е започнал да практикува, като потенциална последица от ефектите на cariprazine върху про/когнитивните и негативните симптоми. Като цяло, този случай също показва, че при лечение на резистентна към лечение шизофрения комбинацията от clozapine и cariprazine е високоефективна, без никакви нежелани ефекти.


КОД: 300020/R43. Представено в AIFA на 12 октомври 2020 г.


CNS Drugs

Добавяне на cariprazine при незадоволителен отговор към clozapine: два казуса
Domenico De Berardis, Gabriella Rapini, Luigi Olivieri, Agostina Giardini, Ida De Lauretis, Nicola Serroni, Laura Orsolini, Michele Fornaro, Felice Iasevoli, Sabatino Trotta, Paolo Cottura, Federica Vellante, Marco Alessandrini, Massimo Di Giannantonio
Case Report Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 2021;19(1):174-178 pISSN 1738-1088 / eISSN 2093-4327 Copyrightⓒ 2021, Korean College of Neuropsychopharmacology
„В заключение, при добавяне на cariprazine към clozapine се наблюдава забележителна и относително бързо постигната ефикасност при лечението на пациенти с незадоволителен отговор към clozapine. Поносимостта на тази комбинация е отлична и не са докладвани нежелани ефекти.“
Login to Unlock

ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ REAGILAДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ НАШИЯ ПРОДУКТ

(COD: 300020/R08. Представено в AIFA 16/04/2020) Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения.Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения. Когато пациентите получат остра екзацербация на

Открийте още клинични случаи
Login to Unlock

REAGILA КОНТРОЛ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМП…НАШИЯТ ПРОДУКТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ НЕГАТИВН…

(COD: 300020/R09. Представено в AIFA 16/04/2020) Негативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофНегативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофизиология при шизофрения, или като вторични симпт

Открийте още клинични случаи

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).