Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Основни скáли за оценка на шизофрения

Скáлите за оценка помагат за проследяване на тежестта на симптомите при шизофрения. До 80-те години на миналия век изследователите са се фокусирали върху позитивните симптоми, но по-късно са насочили вниманието си към позитивните и негативните симптоми.1

Кога и как да ги използвате

library-education

Причинно-следствена връзка между когнитивен дефицит и риска от шизофрения

Когнитивните дефицити се свързват с наследствения риск от шизофрения. Проучванията обаче рядко доказват посоката на причинно-следствената връзка.


Преодоляване на дефицитите, свързани с паметта, при шизофренията

Шизофренията представлява заболяване, което се проявява с различни симптоми, класифицирани като позитивни, негативни и когнитивни. Когнитивните увреждания са основна характеристика на заболяването и могат да включват затруднения при обработка на информация или вземане на решения, фокусиране върху проблеми и нарушение на краткосрочната работна памет.1


Вирус на Епщайн-Бар и шизофрения

Вирусът на Епщайн-Бар (EBV) е широко разпространен човешки вирус от групата на херпесните вируси, който може да причини инфекция на централната нервна система.2

Neuron cells sending electrical chemical signalsNeuron cells sending electrical chemical signals

Източници

 1. Hashimoto K. Recent Advances in the Early Intervention in Schizophrenia: Future Direction from Preclinical Findings. Curr Psychiatry Rep. 2019. doi:10.1007/s11920-019-1063-7
 2. CDC EBV website: https://www.cdc.gov/epstein-barr/about-ebv.html

Интервю с проф. Stahl

Проф. Stahl обяснява ролята на допаминовите D3 рецептори при когнитивни и негативни симптоми на шизофрения.

Гледайте цялото интервю тук

Заглавие на източниците

  Login to Unlock

  ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ друг антипсихотик -…ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ друг антипсихотик -…

  Антипсихотиците са въведени през 50-те години на миналия век за понижение или облекчаване на психотични епизоди като зрителни или слухови халюцинации и налудносАнтипсихотиците са въведени през 50-те години на миналия век за понижение или облекчаване на психотични епизоди като зрителни или слухови халюцинации и налуднос

  повече…
  Login to Unlock

  ПРОБЛЕМЪТ ПСЕВДОСПЕЦИФИЧНОСТПРОБЛЕМЪТ С ПСЕВДОСПЕЦИФИЧНОСТ

  (COD: 300020/R11. Представено в AIFA 16/04/2020) Въпреки че cariprazine е първият и единствен антипсихотик, за който е доказана ефикасност спрямо друг антипсихоВъпреки че cariprazine е първият и единствен антипсихотик, за който е доказана ефикасност спрямо друг антипсихотик при голямо проучване със специален дизайн за

  повече…

  Свържете се с отдел Med Info

  Ако имате някакви въпроси относно REAGILA, моля, свържете се с нашия медицински отдел.

  СВЪРЖЕТЕ СЕ
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).