Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Клиничен случай на пациент с ранна психоза, лекуван с cariprazine

Тази статия от D. De Berardis et al. представя обобщение на случай на на пациент с ранна психоза, лекуван успешно с монотерапия със cariprazine.

Don’t have an account? Register for free with DocCheck

Описание на случай

Анамнеза на пациента / Диагноза и симптоми

19-годишен пациент с анамнеза за „сепарационна тревожност“, диагностицирана на 13-годишна възраст, без терапевтично проследяване, семейна анамнеза за психоза и епизодична употреба на канабис и MDMA. Напуснал е училище на 17-годишна възраст по време на третата година в гимназията (поради лош успех). Почти не е имал приятели или интимна връзка с приятелка.


На 16-годишна възраст пациентът преживява „вероятно първият епизод“, когато са налице идеи за преследване, делюзии за въздействие и неуточнени слухови халюцинации.


Лечение

Личният лекар предписва ниска доза haloperidol (1 mg дневно) за няколко месеца, която пациентът в крайна сметка спира да приема, очевидно поради ремисия на симптомите.

На 19 години, когато настъпва настоящият епизод, пациентът посещава спешното отделение, като съобщава за „тревожност“ и че „…в моят град предстои да се случи терористична атака и може да бъда заподозрян, че съм един от терористите…“. Също така е имал слухови (предаване на мисли и разговарящи гласове) и соматични халюцинации, себезатваряне, изравнен афект, затормозяваща подозрителност, безсъние с нощно събуждане и кошмари, силни страдания, несвързано мислене и епизоди на невъзможност за контрол на импулсите (компулсивна мастурбация). По време на наблюдението скорът по PANSS е 156 (ПОЗ = 33, НЕГ = 25, ОБЩИ = 98).

Предложена е терапия с haloperidol, но е отказана от пациента без посочена причина. Пациентът предпочита да не бъде хоспитализиран, но приема лечението „… стига да не доведе до напълняване и да не ме направи импотентен…“. Започва с cariprazine в доза 1,5 mg дневно (заедно с ниска доза alprazolam 1 mg дневно), която е повишена до 3 mg дневно няколко дни по-късно. Около две седмици по-късно дозата на cariprazine е повишена до 4,5 mg дневно и след това до 6 mg дневно.

След месец и половина прием на 6 mg дневно при пациента е наблюдаван значим отговор, като се отчита съществено понижение на симптомите („… Чувствам се по-жив…“), които също така са оценени обективно по общ скор по PANSS 98 (ПОЗ = 17, НЕГ = 13, ОБЩИ = 68).

При последната визита пациентът приема cariprazine 6 mg дневно и не съобщава за нежелани ефекти, а резултатът му по PANSS е 73 (ПОЗ = 16, НЕГ = 12, ОБЩИ = 45). Трябва да се отбележи, че при пациента към този момент няма невъзможност за контрол на импулсите. Освен това той е съгласен да премине специален курс психотерапия.


Обсъждане

Началото на шизофренията често остава неразпознато или неадекватно лекувано, поради което ранната диагностика и терапията са важни, за да се предовратят бъдещи хронични последици и увреждания и лекарствена резистентност. Терапията с cariprazine е изключително ефективна и се понася много добре. Профилите на ефикасност и поносимост на cariprazine го правят идеално лекарство при ранен стадий на шизофрения, когато изборът на първа линия на лечение може да е определящ за хода на заболяването и придържането към лечението. Пациентът съобщава, че „не усеща“ терапията, като има предвид липсата на неприятни нежелани ефекти като седация, замаяност или чувство на „виене на свят“, които често водят до спиране на приема на антипсихотичните лекарства.

КОД: 300020/R41. Представено в AIFA на 12 октомври 2020 г.


CNS Drugs

Клиничен опит с cariprazine при пациенти с ранна психоза
Domenico De Berardis, Federica Vellante, Silvia Fraticelli, Gaia Baroni, Massimo Di Giannantonio
Evidence based Psychiatric Care Journal of the Italian Society of Psychiatry 2019; 5 (Suppl 3);15-17
„В описания случай терапията с cariprazine беше изключително ефективна и се понасяше много добре. Всъщност профилите на ефикасност и поносимост на cariprazine го правят идеално лекарство при ранен стадий на шизофрения, когато изборът на първа линия на лечение може да е определящ за хода на заболяването и придържането към лечението.”
Login to Unlock

ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ REAGILAДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ НАШИЯ ПРОДУКТ

(COD: 300020/R08. Представено в AIFA 16/04/2020) Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения.Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения. Когато пациентите получат остра екзацербация на

повече…
Login to Unlock

REAGILA КОНТРОЛ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМП…НАШИЯТ ПРОДУКТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ НЕГАТИВН…

(COD: 300020/R09. Представено в AIFA 16/04/2020) Негативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофНегативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофизиология при шизофрения, или като вторични симпт

повече…

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).