Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Когато радостта от ежедневието се върне „и нещата вътре работят“

Този казус, докладван от Kurimay и Arányi, представя пациентка самотна майка, чийто живот се е променил коренно след прилагане на лечение със cariprazine за негативни симптоми на шизофрения.

Don’t have an account? Register for free with DocCheck

Описание на случай

Анамнеза на пациента / Диагноза и симптоми

40-годишна пациентка с диагноза шизофрения. Разведена е, отглежда децата си (6 и 9 години) в собствено домакинство, със споделени родителски права с разведения си съпруг.

Пациентката за първи път отива на частен психиатричен преглед през 2017 г., където ѝ е препоръчано да приема escitalopram. Две седмици по-късно пациентката посещава амбулаторна клиника. Установено е психотично състояние, като тя е хоспитализирана по спешност в психиатрията от съдия (поради прякото си заплашително поведение и психотично състояние). Има зрителни и слухови халюцинации, непоследователни, неправдоподобни по съдържание параноични делюзии, дисфория, дистимия, нещастие и тревожност. При пристигането си пациентката е напрегната и казва, че чувства, че „умът ѝ е отворен от гуру в Далечния изток, когото е посетила“. Започнала е фармакотерапия с risperidone-clonazepam, като по-късно е добавен quetiapine в ниски дози поради недостатъчен ефект. Освен че приема медикаменти, участва в поддържаща индивидуална психотерапия, както и в индивидуални и групови психообразователни сесии. Психотичното съдържание постепенно избледнява и нейният маниер и поведение се нормализират. Изписана е от отделението с диагноза остро полиморфно психотично разстройство и е насочена към по-нататъшно лечение.

Вторият ѝ прием в отделение е доброволен и е осъществен два месеца след изписването ѝ поради настъпваща психотична декомпенсация. Една седмица преди хоспитализацията пациентката се чувствала много уморена, по-празна от обикновено и без цели. Тя също така съобщава за коментари за миналото, гласове, подобни на монолози, които според нея не са присъствали, когато е била хоспитализирана. Прекарва шест седмици в отделението, като продължава започнатата по-рано терапия с risperidone и quetiapine с повишаване на дозите и на двете антипсихотични лекарства. Психотичните симптоми постепенно избледняват, но афективните симптоми се характеризират повече с „един цвят“. Изписана е с диагноза шизофрения.

Посещава редовно амбулаторията за контролни прегледи. Позитивните симптоми отшумяват, появяват се рядко и са леки. Справя се трудно с ежедневните си задачи, не иска да се включи в общността и не посещава семейни събирания. Амбивалентна е към седмичните си амбулаторни психологични грижи. Чувства се така, сякаш е загубила предишното си аз, емоциите и чувствата си и също така не е в състояние да мисли както преди. Има трудности при изпълнението на някои задачи, които преди са били по-лесни за нея. Характеризира ситуацията, като каза, че е добре, тъй като не чува често гласове, но ѝ е трудно да понесе, че емоциите ѝ са „загубени“. Тези проблеми изтъква редовно по време на проследяването.


Лечение


Поради негативните симптоми, проявени по време на амбулаторните визити, пациентката преминава на cariprazine от януари 2019 г., като е проведено постепенно понижаващо титриране на risperidone. Приема quetiapine в същата доза, както преди. Около началото на лечението със cariprazine пациентката се оплаква от затруднения при преглъщането, поради което лечението със cariprazine е спряно. Приета е отново в психиатричното отделение за изключване и изследване на органичен произход на затрудненото преглъщане. Всички органични причини са изключени и при неврологичен преглед не се откриват данни за органни нарушения. Телесните признаци се дължат на наличието на повишена тревожност.

Risperidone е преустановен напълно, а quetiapine се прилага като монотерапия. Тъй като негативните симптоми продължават, терапията с cariprazine е възобновена и пациентката е наблюдавана за възникване на нарушения при преглъщане, като не се появяват оплаквания. По време на лечението пациентката e все по-малко и по-малко откъсната от реалността и все повече започва да осъзнава реалността, съобразителна е, заинтересована и може да изпитва редица чувства. Функционирането ѝ се е подобрило, успява да върши повече неща и да се грижи за децата си. Изписана е в компенсирано психическо състояние с комбинирана антипсихотична терапия (cariprazine, quetiapine). Пациентката изпрати следното обобщение на своето лечение:
„Бях много болна, като майка на две малки деца бях напълно съсипана от болестта… Получих помощ след 3 години и половина. В началото беше ужасно трудно. Да се изправя пред реалността, да се изправя пред ужасната ситуация, че загубих почти всичко и всички, които някога са били важни за мен. Изминаха 3 години и половина, откакто започнах да приемам лекарства. Мога да заявя, че моите лекари ме върнаха към живота. За мен това е чудо… Върнах си децата, но най-хубавото от всичко: децата ми ме върнаха. Отново имат майка, която им дава всичко, което една майка трябва да дава на децата си…”.


Обсъждане

Негативните симптоми на пациентката намаляха след преминаването към cariprazine и оттогава тя може да живее смислен, функционален живот: грижи се за децата си, ходи редовно на психиатрични контролни прегледи и приема лекарствата си, както са предписани. През последната година не е била хоспитализирана.


КОД: 300021/R54. Представено в AIFA на xx/xx/xxxx


CNS Drugs

Когато радостта от ежедневието се върне „и нещата вътре работят“
Tamás Kurimay, Viktória Arányi
Psychiatria Hungarica Cariprazine in functionality The Journal of the Hungarian Psychiatric Association 35, 2020/1
„Пациентката вече живее живота си, грижи се за децата си, ходи редовно на психиатрични прегледи и приема лекарствата си точно според лекарските предписания. Не е била хоспитализирана през последната година след започването на терапия с cariprazine-quetiapine и живее качествен живот с реалистично бъдеще.“
Login to Unlock

ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ REAGILAДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ НАШИЯ ПРОДУКТ

(COD: 300020/R08. Представено в AIFA 16/04/2020) Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения.Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения. Когато пациентите получат остра екзацербация на

Открийте още клинични случаи
Login to Unlock

REAGILA КОНТРОЛ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМП…НАШИЯТ ПРОДУКТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ НЕГАТИВН…

(COD: 300020/R09. Представено в AIFA 16/04/2020) Негативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофНегативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофизиология при шизофрения, или като вторични симпт

Открийте още клинични случаи

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).