Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Лекарски портал

Лекарски портал и мобилно приложение за пациенти с шизофрения.

  В ежедневната си работа психиатрите се нуждаят от информация за състоянието на своите пациенти. Регулярните прегледи в кабинета обаче не винаги са достатъчни за полагане на най-добрата грижа за болните.
  Затова създадохме schizophrenia.bg. Порталът дава възможност на лекуващия лекар да получава непрекъсната информация за проследяваните симптоми и да коригира терапията при необходимост.

  Заявете вашето желание за достъп до лекарският портал

   Известия

   Известия

   Пациент

   Пациент

   Нов пациент

   Нов пациент

   Въпросник

   Въпросник

   Помощ

   Помощ

   Видео:   Информация за приложението на вашите пациенти можете да намерите в страницата за пациенти.

   Лекарски портал и мобилно приложение за пациенти с шизофрения.
   Showing 0 result(s).
   Please log in to see 0 more result(s).